D.O.S.R. Verzoek om kwijtschelding gemeentebelastingen 2020


ID
620

Onderwerp
D.O.S.R. Verzoek om kwijtschelding gemeentebelastingen 2020

Datum Ingekomen stuk
18-1-2021

Afzender
D.O.S.R.

Type
Ingekomen brieven

Datum raad
25-1-2021

Toelichting

Afdoeningsadvies
II. College vragen om afschrift beantwoording aan raad te sturen