Raadsinformatiebrief motie 002-2021_ Onderzoek financiering multifunctionele school


ID
690

Datum
25-3-2021

Onderwerp
Raadsinformatiebrief motie 002-2021_ Onderzoek financiering multifunctionele school

Toelichting

Portefeuillehouder
Wethouder Van Dalen