Motie 020-2020 RES 1.0


ID
296

Titel
Motie 020-2020 RES 1.0

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

stemmen