Schriftelijke vragen fractie ITH over opheffen buslijn 281 verbinding Houten en Rijnsweerd-Noord


ID
294

Onderwerp
Schriftelijke vragen fractie ITH over opheffen buslijn 281 verbinding Houten en Rijnsweerd-Noord

Datum vraag
25-5-2019

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord