105-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag Tijd voor reflectie en verbinding


ID
399

Titel
105-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag Tijd voor reflectie en verbinding

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Bos

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen