104-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag Naar een koers die wél bij Houten past


ID
398

Titel
104-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag Naar een koers die wél bij Houten past

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Bos

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen