Schriftelijke vragen D66 en GroenLinks en beantwoording over ventilatie in de schoolgebouwen


ID
359

Onderwerp
Schriftelijke vragen D66 en GroenLinks en beantwoording over ventilatie in de schoolgebouwen

Datum vraag
9-11-2021

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord
24-12-2021