106-2021 Motie van afkeuring over het gevoerde proces en de handelswijze van het college van BenW rondom de Ruimtelijke Koers


ID
400

Titel
106-2021 Motie van afkeuring over het gevoerde proces en de handelswijze van het college van BenW rondom de Ruimtelijke Koers

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Bos

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen