015-2019 Motie Windpark Goyerbrug, aantoonbaar maken draagvlak


ID
237

Titel
015-2019 Motie Windpark Goyerbrug, aantoonbaar maken draagvlak

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen