129-2021 motie gewijzigd ppn Voldoende sportcapaciteit


ID
419

Titel
129-2021 motie gewijzigd ppn Voldoende sportcapaciteit

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen