Raadsinformatiebrief Verlengen periode indienen zienswijze Ontwerp Ruimtelijke Koers


ID
582

Datum
14-5-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief Verlengen periode indienen zienswijze Ontwerp Ruimtelijke Koers

Toelichting

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot