Raadsinformatiebrief reactie op eerste advies Referendumcommissie


ID
654

Datum
17-12-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief reactie op eerste advies Referendumcommissie

Toelichting

Portefeuillehouder
Burgemeester Isabella