Motie 065-2020 vreemd aan de orde van de dag - volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden


ID
330

Titel
Motie 065-2020 vreemd aan de orde van de dag - volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Unaniem aangenomen

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen