Raadsinformatiebrief herverdeling portefeuille na vertrek van Jana Smith


ID
565

Datum
20-3-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief herverdeling portefeuille na vertrek van Jana Smith

Toelichting

Portefeuillehouder
Burgemeester Isabella