017-2019 Motie Windpark Goyerbrug, aanpassing compensatie 500 tot 1000 meter


ID
238

Titel
017-2019 Motie Windpark Goyerbrug, aanpassing compensatie 500 tot 1000 meter

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen