018-2019 Motie Windpark Goyerbrug, evaluatie proces college en raad besluitvorming


ID
239

Titel
018-2019 Motie Windpark Goyerbrug, evaluatie proces college en raad besluitvorming

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen