004-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag - Gedupeerden fraudeaanpak kinderopvangtoeslag mogen hun schadevergoeding houden.pdf


ID
333

Titel
004-2021 Motie vreemd aan de orde van de dag - Gedupeerden fraudeaanpak kinderopvangtoeslag mogen hun schadevergoeding houden.pdf

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Overweg

Toelichting
Unaniem aangenomen

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen