038-2019 Motie Perspectiefnota 2020, ondersteuning Veilig Houten


ID
260

Titel
038-2019 Motie Perspectiefnota 2020, ondersteuning Veilig Houten

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Van Dalen

Toelichting
Stemmen staken in de raad van 18 juli 2019. Komt terug in de raad van 29 oktober 2019.

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

Stemmen