202-2021 M woonvisie - Huurwoningvoorraad van 30 procent


ID
474

Titel
202-2021 M woonvisie - Huurwoningvoorraad van 30 procent

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen