002-2021 Motie Onderzoek financiering multifunctionele school


ID
334

Titel
002-2021 Motie Onderzoek financiering multifunctionele school

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Van Dalen

Toelichting
Unaniem aangenomen

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen