039-2019 Motie Perspectiefnota 2020, Automatische Externe Defibrillator (AED)


ID
255

Titel
039-2019 Motie Perspectiefnota 2020, Automatische Externe Defibrillator (AED)

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Van Dalen

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

Stemmen