051-2019 Kerstboomverbranding


ID
268

Titel
051-2019 Kerstboomverbranding

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

Stemmen