Motie 066-2020 vreemd aan de orde van de dag - steun voor gedupeerden toeslagenaffaire


ID
331

Titel
Motie 066-2020 vreemd aan de orde van de dag - steun voor gedupeerden toeslagenaffaire

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Unaniem aangenomen

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen