003-2021 Amendement Aanpassing beslispunt 2.1 aanvullende krediet Van Harte school


ID
242

Titel
003-2021 Amendement Aanpassing beslispunt 2.1 aanvullende krediet Van Harte school

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Van Dalen

Toelichting

Relatie

Stemmen