004-2019 Motie Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten


ID
235

Titel
004-2019 Motie Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten

Status
verworpen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Geerdes

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

Stemmen