Motie 051-2020 Extra werkbudget Ruimtelijke Koers - Zorgvuldiger informeren


ID
322

Titel
Motie 051-2020 Extra werkbudget Ruimtelijke Koers - Zorgvuldiger informeren

Status
aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
Wethouder Bos

Toelichting
Unaniem aangenomen

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)

Stemmen