Collegebrief Stedenbouwkundige Verkenning Houten


ID
405

Datum
23-2-2018

Onderwerp
Collegebrief Stedenbouwkundige Verkenning Houten

Toelichting
Inhoud: Bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 op 8 maart 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin u het college oproept om een stedenbouwkundige verkenning te doen naar mogelijkheden voor uitbreiding van woningbouw in Houten. In de Perspectiefnota 2017 heeft het college dit onderwerp opgenomen. Agenda: Gemeenteraad (15/05/2018) Agendapunten: GRA18.084 Portefeuillehouder: H.J.C. Geerdes

Portefeuillehouder
Wethouder Geerdes