M 2020 12 VVD CDA D66 CU OHK Financiële steun ivm corona crisis


ID
6

Titel
M 2020 12 VVD CDA D66 CU OHK Financiƫle steun ivm corona crisis

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • Bijlstra (Enno), IJ.J. (VVD)
  • Groot (Johan Paul), J.P. de (CU)
  • Vlietstra-Wouterse (Liesbeth), E.M.M. (D66)
  • Vriend (Sjaak), J.M.M. (CDA)

Portefeuillehouder
T. Groot

Ambtenaar

Toelichting
Verzoekt het College: 1. Naast de al bestaande initiatieven voor financiële- en maatschappelijke ondersteuning ook een steunfonds binnen een Duurzaam Economisch Sociaal programma (DES) te ontwikkelen om zo onze maatschappelijke partners tegemoet te treden. 2. Voor dit steunfonds in eerste instantie de in de begroting opgenomen bedragen en de door het Rijk en de Provincie beschikbaar gestelde financiën te reserveren. Noodzakelijke aanvullingen voor dit steunfonds na goedkeuring van de raad toe te voegen. 3. Toetsingscriteria en afwegingskaders op voorstel van het college door de raad te laten vaststellen, zodat de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen waarbij tegelijkertijd het college de ruimte krijgt zijn rol als uitvoerder binnen de aangegeven kaders uit te voeren. 4. Met een voorstel voor de duur van dit programma te komen. 5. Eventuele financiële ondersteuning bovenal als aanvulling van al bestaande maatregelen te zien. 6. Breed over dit initiatief te communiceren, zodat partijen of instanties zo nodig een beroep kunnen doen op dit fonds.

Einddatum

Stand van zaken
1. en 2. verwerkt in RV derde bestuursrapportage 3. 4. 5. en 6. komen terug in een RV Q1

Datum afdoening

Afgedaan