de raad krijgt een nadere onderbouwing van de diverse bedragen van het voorstel (onder toevoeging dat deze kunnen wijzigen en dus niet altijd nauwkeurig kunnen zijn); en voorts zullen diverse andere bedragen (met name inzicht in de vertragingskosten, verzoek de heer Leers) zo spoedig als mogelijk is (na afronding van de thans lopende onderhandelingen) met de raad gedeeld worden (over dat moment zal de raad ook schriftelijk worden geïnformeerd)


ID
1286

Titel
de raad krijgt een nadere onderbouwing van de diverse bedragen van het voorstel (onder toevoeging dat deze kunnen wijzigen en dus niet altijd nauwkeurig kunnen zijn); en voorts zullen diverse andere bedragen (met name inzicht in de vertragingskosten, verzoek de heer Leers) zo spoedig als mogelijk is (na afronding van de thans lopende onderhandelingen) met de raad gedeeld worden (over dat moment zal de raad ook schriftelijk worden geïnformeerd)

Datum
17-4-2019

Agendapunt
Raadsvergadering 2019 (10. Kredietafroep Maankwartier 2019)
woensdag 17 april 18:00 tot 22:00
Raadszaal

Toezegging
de raad krijgt een nadere onderbouwing van de diverse bedragen van het voorstel (onder toevoeging dat deze kunnen wijzigen en dus niet altijd nauwkeurig kunnen zijn); en voorts zullen diverse andere bedragen (met name inzicht in de vertragingskosten, verzoek de heer Leers) zo spoedig als mogelijk is (na afronding van de thans lopende onderhandelingen) met de raad gedeeld worden (over dat moment zal de raad ook schriftelijk worden geïnformeerd)

Portefeuillehouder
Zutphen, Peter van

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
9-5-2019