Er wordt nagegaan hoeveel de gemeente Heerlen heeft bijgedragen aan de expositie Basquiat.


ID
1192

Titel
Er wordt nagegaan hoeveel de gemeente Heerlen heeft bijgedragen aan de expositie Basquiat.

Datum
16-1-2019

Agendapunt
Commissie Economische Stimulering 2019 (5. Rondvraag)
woensdag 16 januari 20:00 tot 22:00
Stadhuis

Toezegging
Er wordt nagegaan hoeveel de gemeente Heerlen heeft bijgedragen aan de expositie Basquiat.

Portefeuillehouder
Clemens, Jordy

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
31-1-2019