De commissie wordt ingelicht omtrent de loting t.a.v. de coffeeshops in Heerlen (zodra hierover nieuws is te melden)


ID
1648

Titel
De commissie wordt ingelicht omtrent de loting t.a.v. de coffeeshops in Heerlen (zodra hierover nieuws is te melden)

Datum
12-3-2020

Toezegging
De commissie wordt ingelicht omtrent de loting t.a.v. de coffeeshops in Heerlen zodra hierover nieuws is te melden.

Portefeuillehouder
Roemer, Emile

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
19-3-2020