De commissie ontvangt nadere informatie betreffende de stichting.


ID
1796

Titel
De commissie ontvangt nadere informatie betreffende de stichting.

Datum
21-9-2020

Toezegging

Portefeuillehouder
Zutphen, Peter van

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
2-11-2020