De commissie wordt ingelicht omtrent de procedure inzake de vergunning voor de coffeeshop aan de Akerstraat-Noord


ID
1649

Titel
De commissie wordt ingelicht omtrent de procedure inzake de vergunning voor de coffeeshop aan de Akerstraat-Noord

Datum
11-3-2020

Toezegging
De commissie wordt ingelicht omtrent de procedure inzake de vergunning voor de coffeeshop aan de Akerstraat-Noord

Portefeuillehouder
Roemer, Emile

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
19-3-2020