Wethouder Damen stuurt de commissie een notitie waarin o.a. de planvorming en sloopkosten van de verloederde panden aan de Spoorsingel aan de orde komen.


ID
2059

Titel
Wethouder Damen stuurt de commissie een notitie waarin o.a. de planvorming en sloopkosten van de verloederde panden aan de Spoorsingel aan de orde komen.

Datum
10-2-2021

Toezegging

Portefeuillehouder
Damen, Loek

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
23-3-2021