In een verslag wordt een nadere toelichting gegeven over het verloop van de tentoonstelling Basquiat (toeschouwers etc.)


ID
1213

Titel
In een verslag wordt een nadere toelichting gegeven over het verloop van de tentoonstelling Basquiat (toeschouwers etc.)

Datum
13-2-2019

Agendapunt
Commissie Economische Stimulering 2019 (5. Rondvraag)
woensdag 13 februari 18:00 tot 20:00
Stadhuis

Toezegging
In een verslag wordt een nadere toelichting gegeven over het verloop van de tentoonstelling Basquiat (toeschouwers etc.)

Portefeuillehouder
Clemens, Jordy

Deadline

Stand van zaken

Toelichting

Afgedaan

Datum afdoening
10-5-2019