Motie Kinderpardon


ID
81

Kenmerk
M 2018-02

Onderwerp
Motie Kinderpardon

Datum
25-1-2018

Indieners
  • Ans Nijman, GroenLinks
  • Karel Rozemeijer, Liberaal Heemskerk

Status
besluit raad: afgehandeld

Stemverhouding
Aangenomen met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen

Extra informatie

Stemmen