Leegstaande Beek Beekstraat en gevaar voor kamsalamanders-vraag CDA


ID
28

Datum vraag
3-9-2019

Onderwerp
Leegstaande Beek Beekstraat en gevaar voor kamsalamanders-vraag CDA

Type

Raadsleden
M. van Duinen (CDA)

Toelichting
De beek bij de Beekstraat is een leefomgeving van de beschermde kamsalamander en helaas staat deze beek grotendeels droog. De oorzaak van de droogstaande beek is waarschijnlijk tweeledig: 1) de droogte 2) de pomp die de Beek vult werkt niet meer. Verantwoordelijkheid gemeente Hattem Het beheer van de pomp was altijd in de handen van de gemeente Hattem bleek 10 á 15 jaar terug toen de beek ook al eerder droog stond. Tweetrapsraket Een oud-raadslid wees ons op het droog staan en ook zij zal de gemeente benaderen want hoe langer de beek droog staat hoe groter de schade voor de kamsalamander. Terugkoppelen structurele oplossing Graag bericht aan ons oud-raadslid en ons als CDA wanneer het probleem is opgelost en hoe we herhaling voorkomen. CDA Hattem

Datum antwoord
3-9-2019

Antwoord
Antwoord ambtenaar: We hebben onlangs wel meldingen ontvangen over de vijver van de Beekstraat. Deze pomp is toen weer aangezet en heeft nu weer meer dan voldoende water. (zie foto) De sloot aan de Kweekweg staat inderdaad wel droog (zie foto) maar heeft geen pomp, zoals melder hieronder aangeeft. Alleen een vijver beschikt over een pomp. Echter, de sloot aan de Kweekweg is van het waterschap en is dus geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Wel zal ik het Waterschap bellen en zal daarbij aangeven dat de sloot droog staat en dat er een beschermde kamsalamander in zit. Zij zullen dit oppakken. ----- Op 26 september is er nog een RI gekomen met aanvullende antwoorden, zie bijlage.