2021-072 Schriftelijke vervolgvragen mw. Froentjes (GL-PvdA) inzake mestverwerking


ID
340

Datum vraag
13-6-2021

Onderwerp
2021-072 Schriftelijke vervolgvragen mw. Froentjes (GL-PvdA) inzake mestverwerking

Portefeuillehouder
M.M. (Mathijs) Kuijken

Raadsleden
  • Froentjes, Y. (Yfke) (GL-PvdA)

Commissieleden

Toelichting
Vervolgvragen op vragen d.d. 21 maart 2021 inzake mestverwerking-mestbewerking

Afgedaan

Datum antwoord
28-6-2021