Stop de verhuurdersheffing


ID
20

Startdatum
25-6-2020

Titel
Stop de verhuurdersheffing

Status
Aangenomen

Fracties
  • SP
  • CDA

Portefeuillehouder(s)
  • P. van Bergen

Streefdatum afdoening

Stand van zaken

Stand van zaken

Toelichting

Einddatum

Afgedaan

Raadsleden

Datum afdoening