Verbetering positie arbeidsmigranten


ID
17

Startdatum
25-6-2020

Titel
Verbetering positie arbeidsmigranten

Status
Aangenomen

Fracties
  • SP
  • PvdA
  • GroenLinks

Portefeuillehouder(s)
  • P. van Bergen

Streefdatum afdoening

Stand van zaken

Stand van zaken

Toelichting

Einddatum

Afgedaan

Raadsleden

Datum afdoening