Alliantie Kinderarmoede


ID
136

Titel
Alliantie Kinderarmoede

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • Fractie GroenLinks
  • Fractie Ons Diemen
  • Fractie Onafhankelijke Partij Diemen

Portefeuillehouder

Toelichting
 In de commissie Transformatie zal het onderwerp Kinderarmoede worden geagendeerd.  Voorts zal periodiek in de commissie worden teruggekoppeld wat de impact van de aansluiting bij de Alliantie is.

Einddatum

Stand van zaken