Uitrusten van BOA's met bodycams


ID
166

Datum vraag
26-5-2020

Onderwerp
Uitrusten van BOA's met bodycams

Indieners
Fractie VVD

Toelichting
Beantwoording uiterlijk 26 juni 2020.

Datum antwoord
18-6-2020