Amendement Zienswijze gemeente Culemborg inzake Jaarstukken Avri 2019 en begroting 2021 A2


ID
14

Titel
Amendement Zienswijze gemeente Culemborg inzake Jaarstukken Avri 2019 en begroting 2021 A2

Status
aangenomen

Raadsleden
  • Bas de Jong, GroenLinks
  • Machid El Boustati, CC
  • Thijs Heemskerk, SP

Portefeuillehouder
Joost Reus

Toelichting
Bas de Jong (GroenLinks) is indiener

stemmen