A06 Kadernota Verduurzamen met draagvlak


ID
17

Titel
A06 Kadernota Verduurzamen met draagvlak

Status

Raadsleden
  • Marco van Zandwijk, CDA
  • Bas de Jong, GroenLinks
  • Thijs Heemskerk, SP

Portefeuillehouder
Collin Stolwijk

Toelichting
Dit amendement is ingebracht tijdens de raad van 18 juni 2020. In de raad van 22 juni 2020 is erover gestemd.