Overgaan tot vergoeding FairPlay


ID
6

Titel
Overgaan tot vergoeding FairPlay

Status
aangenomen

Raadsleden
  • Ahmed Salama, CvN
  • Fouad Sidali, PvdA
  • Han Braam, VVD
  • Tim de Kroon, GroenLinks
  • Thijs Heemskerk, SP

Portefeuillehouder
Joost Reus

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening

stemmen