Oproep tot afzien van huurverhogingen bij woningen


ID
10

Titel
Oproep tot afzien van huurverhogingen bij woningen

Status
verworpen

Raadsleden
  • Thijs Heemskerk, SP
  • Mischa Peters, GroenLinks
  • Machid El Boustati, CC

Portefeuillehouder
Monica Wichgers

Toelichting
De heer Thijs Heemskerk (SP) is indiener

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening

stemmen