Motie_BT_R20.035_Ambitie energie klimaat_08072020_AANGENOMEN


ID
23

Titel
Motie_BT_R20.035_Ambitie energie klimaat_08072020_AANGENOMEN

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • P.J.A. (Paul) Wouters

Portefeuillehouder
A.P. d'Haens

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening

stemmen