Wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone


ID
18

Datum
25-3-2021

Titel
Wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone

Status
Aangenomen

Fracties
  • VVD
  • GBWP
  • 50PLUS Bergen op Zoom
  • PUNT
  • Samen 0164
  • CDA

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting

stemmen