Informeren over vervolgtraject na raadsbesluit 'Stoppen met het betalen per afvalzak (DIFTAR)'


ID
1153

Datum
6-4-2021

Datum wijziging

Onderwerp
Informeren over vervolgtraject na raadsbesluit 'Stoppen met het betalen per afvalzak (DIFTAR)'

Portefeuillehouder
  • Bob Roelofs