Stukken voortkomend uit interpellatiedebat 'Onderzoek naar een diverse organisatie'


ID
6

Onderwerp
Stukken voortkomend uit interpellatiedebat 'Onderzoek naar een diverse organisatie'

Startdatum
25-11-2020

Betrokken raadsadviseur
Willem (WM) Lammers

Toelichting
Dit raadsdossier bevat de relevante stukken behorende bij het interpellatiedebat 'Het niet informeren van de raad over het onderzoek naar een diverse organisatie' van 25 november 2020 en de stukken die daarna door het college aan de raad over dit onderwerp zijn verschaft. Op chronologische volgorde.

Bijlage(n)